Majakka edustaa valoa ja pysyvyyttä, taivaanranta vei ajatukset tulevaisuuteen.

Merimaisema ja saariston on aina kiehtonut Nauvosta syntyisin olevaa Monicaa. Majakka edustaa hänelle lempeää valoa, turvaa ja pysyvyyttä. Mainingit muodostavat pehmeitä, alati muuttuvia muotoja ilmentäen elämää ja sen vaihtelevuutta. Taivaanranta vie ajatukset tulevaisuutta kohden.

Ihmisläheinen elämäntapamuutos

Ajatukset kiteytyivät ideaksi. Hyvinvoinnin asiantuntija perusti miehensä kanssa yrityksen, jonka nimeksi tuli Hyvinvoinnin Majakka. Yrityksen tehtävä on luotsata asiakkaita lempeästi kohti terveempiä elämäntapoja. Menetelmä perustuu Monican kokemukseen ja työtapaan noin 20 vuoden ajalta, jolla saavutettiin vaikuttavuutta. Tästä kehittyi vuosien saatossa oma menetelmä, joka on pohjalla Hyvinvoinnin Majakan LUOTSI-muutosohjelman menetelmän kehityksessä, jossa yksi tärkeimmistä kohderyhmistä ovat diabeetikot.

Kärkituotteeksi muodostui LUOTSI-muutosohjelma, joka perustuu aitouteen ja rehellisyyteen koskien niin valmentajaa kuin valmennettavaa. Yhtä tärkeitä arvoja ovat lämminhenkinen vuorovaikutus, läsnäolo ja molemminpuolinen luottamus.

Tietoon perustuva menetelmä

Tarvittiin menetelmä, joka perustuisi todennettuun tietoon, olisi asiakaslähtöinen ja tehokas. Veikko kehitti Monican asiantuntemuksen pohjalta LUOTSI-sovelluksen, jonka avulla valmentaja voisi arvioida asiakkaansa nykytilan ja ohjata häntä oikeaan suuntaan.

Mennyt on mennyttä, siitä opitaan – katse suunnattaan kohti tulevaa.

Kohti yhdessä asetettuja tavoitteita

Muutosohjelma pilotoitiin diabeetikoilla, ja pilotti oli menestys. Testiryhmä hoikistui ja virkistyi, heidän veriarvonsa kohenivat ja heidän lääkitystään voitiin vähentää.

Hyvinvoinnin Majakan ja LUOTSI-muutosohjelman tarina jatkuu. Ajatus pysyy samana: Valmentaja kulkee tukien ja kannustaen valmennettavan rinnalla kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Jokaisen valmennettavan muutospolku on yksilöllinen, jokaisen yhtä aito ja inhimillinen.

Tutustu meihin paremmin

Valmennustiimi